logo
건국대학교 어학당
건국대학교 어학당
건국대학교 어학당
건국대학교
건국대학교 어학당
건국대학교 어학당
건국대학교 어학당
건국대학교
건국대학교 어학당
건국대학교 어학당
건국대학교 어학당
건국대학교
건국대학교 어학당
건국대학교 어학당
건국대학교 어학당
건국대학교
  1/5
  首爾 建大
  建國大學正規課程
  HKD 11,559.75 /學期
  報名費 HKD 963.31InformationIcon
  報名費 HKD 963.31InformationIcon

  報名期間
  2023-06-07 ~ 2023-08-11

  學期
  秋季2023-09-06 ~ 2023-11-17
  冬季2023-12-06 ~ 2024-02-16

  ClockIcon
  上午/下午班
  提供上午/下午班課程

  BedIcon
  可以申請宿舍
  呢間大學可以申請宿舍

  CertifiedIcon
  大學認證
  呢間學校得到韓國政府認證為國際化大學

  CertifiedIcon
  優秀大學認證
  呢間學校係韓國政府認證嘅優秀大學

  報名期間
  2023-06-07 ~ 2023-08-11

  學期
  秋季2023-09-06 ~ 2023-11-17
  冬季2023-12-06 ~ 2024-02-16


  建國大學語學堂

  Hello,大家好,我哋係由韓國人每日提供最新韓國旅行資訊嘅Creatrip

  今日想同介紹韓國首爾鬧區嘅建國大學語學堂嘅課程同申請方法俾大家知!好多人都想嚟韓國讀語學堂,但對於外國學生嚟講,可能一開始都唔知可以喺邊度搵資料,而家我哋Creatrip都有提供代申請語學堂服務啦!  Creatrip語學堂服務 | 好處

  • 我哋會詳細指導教大家點樣去申請。(審查提交文件,簽證申請指導等。)
  • 根據你提供嘅個人資料同文件,我哋會幫你填寫入學申請表。
  • 如果你透過我哋俾完報名費同學費,我哋收到之後會即刻幫你轉交俾學校。


  Creatrip語學堂服務 | 注意事項

  • 呢篇文會講到語學堂申請過程同教育課程等介紹,因為篇幅較長,建議用電腦睇會比較好。
  • 透過我哋只可以申請正規課程。
  • 我哋冇提供申請Visa服務,本人請自行喺大韓民國駐香港總領事館申請。
  • 因為疫情影響,語學堂政策可能會有變。
  • 有任何疑問,都可以Send Email到help@creatrip.com同我哋聯絡。


  建國大學語學堂 | 學校簡介

  建國大學語學堂

  如果你係Kpop或者韓劇迷,應該都會成日見到建國大學嘅出現,BTS Jin、Twice 娜璉同李敏鎬都喺度讀過,而且學校內部都好靚,之前韓劇《鬼怪》同《我的ID是江南美人》都喺度取景!

  建國大學語學堂

  연합뉴스

  建國大學語學堂成立於1971年,1998年開始向外國人提供韓文教學,50年嚟為咗唔少留學生提供教育,喺度學韓文進步得特別快。


  建國大學語學堂 韓國語學堂

   건국대학교 언어교육원

  除咗韓文堂之外,建國大學有為咗國際學生可以早日適應韓國,提供唔少幫助,之後大家會唔會都來喺鬧區讀書感受一下韓國生活呢?


  建國大學語學堂 | 推薦理由

  • 由1998年開始,就開始為外國人提供語學堂服務,為超過30個國家學生提供教育。
  • 建國大學讀語學堂期間,會由本科生、研究生組成嘅「國際學生互助會」協助,大家可以練到韓文 更深入了解韓國文化。
  • 建國大學附近有好多嘢玩,喺度讀書一定會好有趣!
  建國大學語學堂 | 申請資格

  • 高中畢業(或預計畢業)嘅在外同胞或外國人。  建國大學語學堂 | Creatrip語學堂申請流程

  STEP. 1
  填寫申請書 
  揀幾個學期、申唔申請學校宿舍、填寫基本資訊。

  根據你提供嘅個人資訊同文件,我哋會幫你仔細填寫入學申請書。

  STEP. 2
  上傳資料副本 
  請參考下面資料。
  因應唔同情況,可能會有追加資料要交。

  STEP. 3
  繳交報名費 
  *報名費係申請嘅時候要交,同學費係分開。

  STEP. 4
  提交必須資料同文件後我哋會進行審查(2-5個工作天)
  *如果交嘅資料有問題,我哋會用email聯絡你。

  STEP. 5
  當你收到我哋確認嘅email之後,請用郵寄(EMS、DHL等)提交文件(費用由本人支付)。
  *網上交完文件冇問題,我哋就會send email叫你用郵寄方式寄俾我哋。
  *當我哋收到你份文件之後,會再審核多次有冇問題,我哋開始審核時會用Email通知你。
  寄件地址:서울특별시 강남구 강남대로 484, 7층702호 (06120)
  Rm702, HK B/D, 484, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea (06120)

  STEP. 6
  填寫入學申請表及將文件寄俾學校
  當我哋審核完文件後,會填寫入學申請表再寄俾學校。
  (由學校收到文件後,審核需要2-3個星期。)

  STEP. 7
  錄取與否通知及繳交學費

  STEP. 8
  申請簽證及學校宿舍

  STEP. 9
  入學分班試及迎新日
  用韓文上堂
  建國大學語學堂 | 程序注意事項 

  • 必須資料同文件,我哋會進行審查(2-5個工作天)。
  • 由學校收到文件後,審核需要2-3個星期。
  • 如果交嘅資料有問題,我哋會用email聯絡你,請記得要check email。
  • 如果學校有要求追交其他文件,必需提交,費用需由申請人承擔。
  • 文件會由學校保管,唔會俾返申請人(有需要請同學校商量)。
  • 簽證需由本人自行申請。
  • 如果對於隔離政策、申請宿舍等有疑問,請直接聯絡help@creatrip.com。  建國大學語學堂 | 需要提交文件

  文件備註
  網上入學申請書- 根據網站形式。
  證件相2張- jpg File & 實物證件相2張。
  - 3cm*4cm Size。
  - 只有彩色照片有效。
  護照副本- 要彩色影印。
  - 要明確睇得清護照號碼。
  外國人登錄證副本- 有先需要交。
  最終學歷畢業證書副本- 需提交Apostille正本(海牙認證)。
  銀行餘額證明- USD 10,000以上(要交英文/韓文證明正本)。
  - 如果唔係英文或韓文要翻譯同公證。
  - 由申請日起計30內。
  - 可以用本人/父母名義。
  家庭關係證書- 如果係用父母名義提交銀行餘額證明時先需要。
  自我介紹及學習申劃
  空白期證明書- 如果畢業後已經過咗2年,就要有證明。
  - 例如:在職證明書等

  *如有必要,學校或政府機構可能會要求提供額外文件。


  建國大學語學堂 | 海牙認證 

  海牙認證係咩意思? 

  • 國與國之間有文件來往時,如果得到海牙認證就更加可靠貼有效性。
  • 只要有海牙簽證嘅文件等同已被承認,喺第二個國家用都會有效。
  • 有關喺香港點申請海牙認證,可以參考大韓民國駐香港總領事館或香港司法機構。

  大韓民國駐香港總領事館 | 海牙認證相關資訊

  香港司法機構 | 海牙認證服務


  • 香港海牙認證機構
   • 指定管轄區:香港高等法院
   • 地址:香港金鐘金鐘道38號
   • 價格: HKD 125 
   • 聯絡電話:+852 2825 4226


  • 香港海牙認證流程(如果係直接去)
  1. 申請人須攜同要求加簽文件親臨高等法院登記處加簽服務組。

  2. 如申請文件被接納可加簽,申請人須前往高等法院會計部(高等法院低層LG211室)繳交費用〈以現金、易辦事或抬頭「香港特別行政區政府」支票繳款〉。

  3. 申請人須攜同會計部所發收款回到加簽服務組遞交文件及領取收文件回條。

  4. 申請人如未能親自領取已加簽文件,可授權他人代為領取。

  • 香港海牙認證流程(如果係海外申請)
  1. 海外申請者可由安排居港人士代為辦理並繳付費用。

  2. 申請人亦可郵寄要求加簽文件及一張註明可以在香港提款、註明收款人為「香港特別行政區政府」 (Government of Hong Kong SAR) 銀行滙票(每項加簽服務費用為HKD125)到高等法院登記處加簽服務組辦理加簽服務。申請人亦須支付銀行收取任何附加交易收費。

  3. 一般情況下,已加簽文件會以普通空郵寄回申請人。為安全起見,申請人亦可要求以掛號空郵寄出已加簽文件。掛號空郵額外費用 為HKD15.5須由申請人支付,申請人請喺銀行滙票加上該項淨額。
  建國大學語學堂 | 宿舍信息

  宿舍相關信息 | 申請方法

  • 填寫申請表時,揀要申請宿舍就可以。


  宿舍信息 | 發表結果

  • 會喺完成選拔過程後,只有合格嘅人可以分到宿舍。
  • 如果申請,幾乎100%可以入。


  宿舍信息 | 申請期間

  • 宿舍冇指定申請日期,報正規課程時一次過申請就可以。


  宿舍信息 | 注意事項

  • 宿舍係雙人房。
  • 宿舍費用同食費每年都會有變動。
  • 整棟大樓係禁煙區。


  宿舍信息 | 費用

  • 2023年宿舍及保證金

  宿舍費用保證金
  春季₩2,798,050₩200,000
  夏季₩2,840,400₩200,000
  秋季₩2,775,600₩200,000
  冬季₩2,743,200₩200,000
  • 包括Creatrip 7%手續費費用。


  • 2023年食堂費用 (只有合格嘅人)

  單次次數總費用
  春季₩3,500--
  夏季₩3,500
  201次
  ₩703,500
  秋季
  ₩3,500
  205次
  779,000
  冬季
  ₩3,500
  205次
  ₩779,000


  建國大學語學堂 | D-4申請資訊(韓國外交機構頒發)

  D-4 簽證 | 注意事項

  • 我哋係冇提供簽證服務。
  • 以下信息只提供俾Creatrip會員,喺準備申請簽證時一個參考,可能會因申請時間而有異。
  • 如果你冇做好充足準備,即使已被錄取,你嘅簽證申請有可能會唔成功。因為Creatrip同學校唔係發簽證嘅地方,所以需要自行檢查清楚。
  • 請自行上大韓民國駐香港總領事館網頁參考申請D-4簽證需要嘅資料。


  D-4 簽證 | 基本資訊

  • D-4簽證係為咗想留喺韓國6個月或以上(2個學期)學生申請。
  • 一開始有6個月逗留時間,入國後將會3個月更新一次簽證。
  • 可以喺大韓民國駐香港總領事館簽發。
  • 只讀一個學期嘅學生可以獲得C-3-1短期簽證,最多可以停留90日。
  • 收到學校標準錄取通知書後,可以申請簽發D-4簽證。
  • 發行簽證時間最短為2星期,最長為2個月。 (請自行向大韓民國駐香港總領事館提前確認。)
  • 以下資料係申請簽證嘅時候要交,唔需要交俾我哋。


  D-4 簽證 | 需要資料

  *係以讀語學堂簽證作基準

  文件
  備註
  D-4簽證申請表- 必須由申請人親自填寫/簽字,貼好白色背照3.5*4.5cm證件相。
  護照- 護照有效期要超過6個月以上,正本及有個人資料頁副本。
  香港/澳門長期逗留簽證- 如果係持有香港/澳門護照、香港身份證、澳門特區旅行證嘅人唔需要交。
  - 如果係其他國籍要交嘅資料都唔一樣,有需要請send email到help@creatrip.com問。
  照片1張- 3.5cm X 4.5cm (請貼喺申請表上)。
  身份證副本- 香港/澳門身份證副本或澳門藍卡副本。
  財務狀態證明資料- 需超過HKD25,000證明。
  -認證有好多方法,想知詳細內容可以撳我
  學校標準錄取通知書及繳交學費收據- 學校提供
  - 繳交學費收據
  教育機構商業登記副本
  在學/畢業證明- 有學校3個月內證明
  - 在學證明或畢業證明書
  - 正本及副本
  學習計劃- 由申請人填寫
  學校學習詳細內容

  參考網址: https://overseas.mofa.go.kr/hk-en/brd/m_20261/view.do?seq=717440

  LoadingIcon

  建國大學語學堂 | 2023年課程表

  學期分班試課程期間
  2022 冬季
  無時間限制
  但係請考慮到入學期限同和申請簽證期限。

  2022.12.07 - 2023.02.16
  春季2023.03.02- 2023.05.11
  夏季2023.06.02 - 2023.08.09
  秋季2023.09.06 - 2023.11.17
  冬季2023.12.06 - 2024.02.16
  • 通常每個學期開始前60日係申請期間。
  建國大學語學堂 | 上課時間

  課程時間
  上午班星期一至五 09:00 - 13:00
  下午班星期一至五 13:30 - 17:30

  * 課程係面對面上堂。(如果疫情嚴重,有可能會轉為網上課程。)
  * 想知1-6級係點分,可以參考以下網址
  建國大學語學堂 | 學費

  報名費₩162,000
  學費一個學期 ₩1,944,000
  • (例如) 如果想申請上午班2個學期:報名費 ₩162,000 + 學費 ₩1,944,000*2 = ₩4,050,000
  • 報名費係申請入學時需繳交嘅費用,不設退還。 / 錄取後先需要繳交學費。
  • 未包含書簿費。
  • 包括Creatrip手續費費用。
  建國大學語學堂 | 報名費、學費退款政策

  時期退款政策
  開學前學費全額退款
  開學後1/3前退還2/3學費
  開課1/3後至1/2前退還1/2學費
  開學後1/2後不設退還

  * 申請費不設退還。
  * 會根據你上咗幾多堂去退款。

  建國大學語學堂

  Hello,大家好,我哋係由韓國人每日提供最新韓國旅行資訊嘅Creatrip

  由1998年開始,以外國人為對象教授韓文嘅建國大學語學堂,擁有多年韓語教育經驗。另外建大係首爾一帶出名擁有夜生活、娛樂體驗、購物等大學街,好適合外國人去體驗韓國生活嘅好地方之一。

  建大


  今次小編整理好建大一帶嘅資訊,希望可以幫到想就讀建大語學堂嘅大家啦!


  建國大學語學堂 | 情報

  地址:서울 광진구 능동로 120

  電話:+82-2-450-3075  建國大學語學堂 | 地鐵

  建國大學有2號線同7號線,大學同地鐵站都好近。


  1) 建國大學入口站:2號線、7號線

  建國大學語學堂


  建國入口站 | 注意事項

  - 2號線班次多, 途經首爾好多個主要車站,返學、放學、去街都好方便,例如會經江南、弘大等。

  - 如果係搭2號線可以喺2號出口出,搭7號線可以喺4號出口出。

  - 由地鐵站去語學堂只係10分鐘,宿舍只係14分鐘。

  - 班次:5-10分鐘


  建國入口站(2號線) | 主要路線&首班車時間表

  內線 (九宜方向) 

  平日
  週末及公眾假期
  建大入口站 → 蠶室/綜合體育場/江南
  05:32 (聖水行)
  05:32 (聖水行)
  外線 (聖水方向)
  建大入口站 →  聖水/往十里/乙支路3街/弘大入口
  05:45 (聖水行)
  05:44 (聖水行)


  建國入口站(2號線) | 主要路線&尾班車時間表

  上行 (九宜方向)

  平日
  週末及公眾假期
  建大入口站 → 蠶室/綜合體育場
  23:48 (三成行)
  23:44 (三成行)
  建大入口站 → 江南
  23:28 (首爾大入口行)
  23:23 (首爾大入口行)
  下行 (聖水方向)
  建大入口站 → 聖水
  24:58 (聖水行)
  23:58 (聖水行)
  建大入口站 → 往十里/乙支路3街
  24:43 (聖水行)
  23:39 (聖水行)
  建大入口站 → 弘大入口
  24:30 (聖水行)
  23:30 (聖水行)


  建國入口站(7號線) | 主要路線&首班車時間表

  上行 (兒童大公國方向) 

  平日
  週末及公眾假期
  建大入口站 → 君子/上鳳/泰陵入口/蘆原
  05:30 (長岩行)
  05:30 (長岩行)
  下行 (纛島遊園地方向)
  建大入口站 → 清潭/江南區廳/論峴/高速巴士
  05:38 (石南行)
  05:38 (石南行)


  建國入口站(7號線) | 主要路線&尾班車時間表

  上行 (兒童大公國方向)

  平日
  週末及公眾假期
  建大入口站 → 君子/上鳳/泰陵入口
  23:41 (泰陵入口)
  23:50 (泰陵入口)
  建大入口站 → 蘆原
  24:23 (道峯山行)
  23:40 (道峯山行)
  下行 (纛島遊園地方向)
  建大入口站 → 清潭
  24:41 (清潭行)
  23:56 (清潭行)
  建大入口站 → 江南區廳/論峴/高速巴士
  24:25 (內方行)
  23:43 (內方行)  2) 兒童大公園站:7號線


  建國大學語學堂 兒童大公園


  兒童大公園站(7號線)| 注意事項

  - 由兒童大公園站可以行到去建國大學,大家可以揀邊一個行去會方便啲。 

  - 由兒童大公園站3號出口出嚟一直直行,就會去到建國大學 。

  - 班次:5-10分鐘


  兒童大公園站(7號線)| 主要路線&首班車時間表

  上行 (君子方向) 

  平日
  週末及公眾假期
  兒童大公園站 → 君子/上鳳/泰陵入口
  05:31 (長岩行)
  05:31 (長岩行)
  下行 (建大入口方向)
  兒童大公園站 → 建大入口/江南區廳/論峴/高速巴士
  05:48 (石南行)
  05:48 (石南行)


  兒童大公園站(7號線)| 主要路線&尾班車時間表

  上行 (君子方向)

  平日
  週末及公眾假期
  兒童大公園站 → 君子/上鳳/泰陵入口
  24:43 (泰陵入口行)
  23:51 (泰陵入口行)
  下行 (建大入口方向)
  兒童大公園站 → 建大入口
  24:57 (建大入口行)
  24:11 (建大入口行)
  兒童大公園站 → 江南區廳/論峴/高速巴士
  24:23 (內方行)
  23:41 (內方行)  3) 地鐵 | 主要路線

  出發地
  前往方法
  仁川機場T1,T2
  1) 喺仁川機場搭機場鐵路(往首爾站方向)。
  2) 喺弘大入口站落車,轉搭2號線(往新村方向)。
  3) 喺建大入口站落車。
  (大約坐1小時40分鐘)
  弘大入口站
  1) 弘大入口站搭2號線(往新村方向)。
  3) 喺建大入口站落車。
  (大約坐29分鐘)
  江南站
  1) 江南站搭2號線(往驛三方向)。
  3) 喺建大入口站落車。
  (大約坐20分鐘)
  首爾站
  1) 首爾站搭1號線(往市廳方向)。
  2) 喺市廳站落車,轉搭2號線(往乙支路入口方向)。
  3) 喺建大入口站落車。
  (大約坐23分鐘)


  建國大學語學堂 | 巴直

  巴士 | 主要路線

  仁川機場T1,T2出發

  ※ 因為疫情影響,目前暫停營運 (2020.04~現在) ※

  由仁川機場去成均館大學可以搭613號巴士。

  喺建國大學站落車行10分鐘就到語學堂。


  (大約要搭70-80分鐘)


  [6013號機場巴士價格]
  ₩10,000(現金、Tmoney)


  [6013號巴士上車地點]
  仁川機場T2:32號
  仁川機場T1:6B-4號  [6013號機場巴士時間表]
  仁川機場T2:首班車 06:40 尾班車22:50
  仁川機場T1: 首班車 07:00 尾班車 23:10
  班次:大約1小時20-30分鐘


  [6100號機場巴士路線圖]


  蠶室站出發
  1) 蠶室站去建大入口站可以搭302號巴士。
  2) 喺蠶室站、樂天世界Mall站(잠실역.롯데월드몰)上車,喺兒童會館站(어린이회관)落車。
  (大約坐32分鐘)
  往十里站出發
  1) 由往十里去建國大學可以搭2222號巴士。
  2) 喺往十里站(왕십리역)上車,喺兒童大公園、華陽天主教會站(어린이대공원역. 화양천주교회)落車。
  (大約坐34分鐘)


  建國大學語學堂 | 大學區情報

  大學區 | 基本情報

  建國大學語學堂 大學區情報


  建國大學位於廣津區,下面係江南、左邊係聖水洞同往十里一帶,交通方便,係首爾東部最繁華商圈之一。


  建國大學語學堂 Shopping


  建大除咗有兒童大公園、纛島漢江公園景點之外,呢度仲有樂天百貨、Common Ground、各式服飾店同美食、Cafe等,嚟到呢度有排可以行。


  大學區 | 附近值得去嘅景點

  1) 兒童大公園

  地址:서울 광진구 능동로 216

  營業時間: 05:00~22:00

  兒童大公園

  내손안에 서울


  世宗大學最近嘅地鐵站就係兒童大公園站。兒童大公園呢度係男女老少都鍾意嚟嘅地方之一,考試期間太忙,都好推薦大家嚟呢度散步同放鬆心情,尤其係春天,櫻花滿開,更有氣氛。


  2) 纛島漢江公園

  地址:서울 광진구 자양동 427-6

  纛島漢江公園

  인사이트


  嚟到韓國又點可以唔去漢江邊食炸雞邊飲啤酒?由世宗大學行站去纛島漢江公園,只係需要20分鐘,晏晝嚟野餐,夜晚去散步,夜晚同朋友嚟散步,空氣好嘅時候,仲可以眺望遠方樂天塔!


  3) 樂天百貨 建大Star City店

  地址:서울특별시 광진구 능동로 92

  營業時間:星期一至四 10:30 - 20:00、星期五至日 10:30 - 20:30

  樂天百貨 建大Star City店

   여행스케치


  要Shopping、食好西、體驗韓國文化,樂天百貨Star City都可以滿足到大家!距離世宗大學、建國大學好近,而喺地下一樓層仲有emart,好多嘢可以行!


  4) 建大Common Ground

  地址:서울특별시 광진구 아차산로 200

  營業時間:11:00 - 22:00

  建大Common Ground


  韓國最大規模貨櫃屋市集「Common Ground」,帶領住街頭時尚風同獨立文化,可以話係建大、世宗大一帶商圈地標,想買到而家流行,同感受一下年輕氣息,嚟呢度就唔會有錯啦!


  5) 附近其他學校:世宗大學

  地址:서울 광진구 능동로 209

  世宗大學


  世宗大學同建國大學好近,行幾分鐘就會到,兩間學校經常會舉辦聯合社團、比賽等等,喺相互成長環境下一同激勵、前進,大家又會唔會想識埋其他學校嘅朋友呢?


  如果你都想體驗韓國大學生活,學韓文,之後會唔會考慮去建國大學到讀語學堂呢?

  LoadingIcon
  StarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIcon0.0
  ThumbUpIcon0%顧客滿意度
  LoadingIcon