logo
A dish of fresh seafood and ingredients from Noryangjin Fish Market in Seoul, Korea.
A table with Korean seafood and flower adornments at a restaurant in Noryangjin fish market.
A wood table with traditional Korean seafood dishes at a lively restaurant in Noryangjin Fish Market.
A plate of fresh seafood and seasoning at Noryangjin Fish Market's restaurant in Seoul, Korea.
Spicy seafood stew and side dishes on a table at a Korean restaurant in Noryangjin Fish Market.
A table set with food from a seafood market in Seoul: spicy stew, Ching bo leung soup, and leafy greens.
A colorful storefront advertising a seafood restaurant in Noeulangjin Fish Market with signage and fixtures.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A dish of fresh seafood and ingredients from Noryangjin Fish Market in Seoul, Korea.
A table with Korean seafood and flower adornments at a restaurant in Noryangjin fish market.
A wood table with traditional Korean seafood dishes at a lively restaurant in Noryangjin Fish Market.
A plate of fresh seafood and seasoning at Noryangjin Fish Market's restaurant in Seoul, Korea.
Spicy seafood stew and side dishes on a table at a Korean restaurant in Noryangjin Fish Market.
A table set with food from a seafood market in Seoul: spicy stew, Ching bo leung soup, and leafy greens.
A colorful storefront advertising a seafood restaurant in Noeulangjin Fish Market with signage and fixtures.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A dish of fresh seafood and ingredients from Noryangjin Fish Market in Seoul, Korea.
A table with Korean seafood and flower adornments at a restaurant in Noryangjin fish market.
A wood table with traditional Korean seafood dishes at a lively restaurant in Noryangjin Fish Market.
A plate of fresh seafood and seasoning at Noryangjin Fish Market's restaurant in Seoul, Korea.
Spicy seafood stew and side dishes on a table at a Korean restaurant in Noryangjin Fish Market.
A table set with food from a seafood market in Seoul: spicy stew, Ching bo leung soup, and leafy greens.
A colorful storefront advertising a seafood restaurant in Noeulangjin Fish Market with signage and fixtures.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A dish of fresh seafood and ingredients from Noryangjin Fish Market in Seoul, Korea.
A table with Korean seafood and flower adornments at a restaurant in Noryangjin fish market.
A wood table with traditional Korean seafood dishes at a lively restaurant in Noryangjin Fish Market.
A plate of fresh seafood and seasoning at Noryangjin Fish Market's restaurant in Seoul, Korea.
Spicy seafood stew and side dishes on a table at a Korean restaurant in Noryangjin Fish Market.
A table set with food from a seafood market in Seoul: spicy stew, Ching bo leung soup, and leafy greens.
A colorful storefront advertising a seafood restaurant in Noeulangjin Fish Market with signage and fixtures.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A dish of fresh seafood and ingredients from Noryangjin Fish Market in Seoul, Korea.
A table with Korean seafood and flower adornments at a restaurant in Noryangjin fish market.
A wood table with traditional Korean seafood dishes at a lively restaurant in Noryangjin Fish Market.
A plate of fresh seafood and seasoning at Noryangjin Fish Market's restaurant in Seoul, Korea.
Spicy seafood stew and side dishes on a table at a Korean restaurant in Noryangjin Fish Market.
A table set with food from a seafood market in Seoul: spicy stew, Ching bo leung soup, and leafy greens.
A colorful storefront advertising a seafood restaurant in Noeulangjin Fish Market with signage and fixtures.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A dish of fresh seafood and ingredients from Noryangjin Fish Market in Seoul, Korea.
A table with Korean seafood and flower adornments at a restaurant in Noryangjin fish market.
A wood table with traditional Korean seafood dishes at a lively restaurant in Noryangjin Fish Market.
A plate of fresh seafood and seasoning at Noryangjin Fish Market's restaurant in Seoul, Korea.
Spicy seafood stew and side dishes on a table at a Korean restaurant in Noryangjin Fish Market.
A table set with food from a seafood market in Seoul: spicy stew, Ching bo leung soup, and leafy greens.
A colorful storefront advertising a seafood restaurant in Noeulangjin Fish Market with signage and fixtures.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A dish of fresh seafood and ingredients from Noryangjin Fish Market in Seoul, Korea.
A table with Korean seafood and flower adornments at a restaurant in Noryangjin fish market.
A wood table with traditional Korean seafood dishes at a lively restaurant in Noryangjin Fish Market.
A plate of fresh seafood and seasoning at Noryangjin Fish Market's restaurant in Seoul, Korea.
Spicy seafood stew and side dishes on a table at a Korean restaurant in Noryangjin Fish Market.
A table set with food from a seafood market in Seoul: spicy stew, Ching bo leung soup, and leafy greens.
A colorful storefront advertising a seafood restaurant in Noeulangjin Fish Market with signage and fixtures.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
A close-up of a menu at a seafood restaurant in Noryangjin Fish Market, Seoul, featuring various dishes.
  1/10
  SeoulNoryangjin

  Chợ hải sản Nohliangjin (노량진 수산시장 횟집 (양념집))

  StarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIcon9 Bình luận119K+
  Coupon Giảm Giá 15%

  • PhoneIconThẻ hoặc voucher đặt lịch online
  • EntranceIconVào trực tiếp không cần đổi vé
  • GiftIconĐảm bảo quyền lợi thành viên Creatrip

  👍 89% khách hàng cảm thấy hài lòng
  2020.02.16
  Tôi muốn hỏi những gì được bao gồm trong gói? ?
  StarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIcon5
  海膽,啤酒,和牛,血拖羅,鵝肝,串燒,扣肉
  DefaultProfileIcon
  2020.01.12
  Xin lỗi, năm mới của Trung Quốc có mở cửa vào ngày 25-26 không?
  StarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIcon5
  Queenie Chan
  DefaultProfileIcon
  2016.12.14
  Muốn thử bạch tuộc sống
  StarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIcon5
  劉容岑
  2016.09.15
  Trên thực tế, tôi không mong đợi rằng Tết Trung thu (thu hoạch mùa thu) và có rất nhiều người mua sắm và mua sắm. Hầu hết họ là một gia đình mua hải sản và ăn sashimi. Hãy chắc chắn kéo bạn bè của bạn đến những con tôm xinh đẹp và sống động ﹏ ≤
  StarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIconStarIcon4
  小透明到處飄